SPIN ART

W tym roku szkolnym dzieci z klasy III C (Pani Kamila Brzostek) mają możliwość tworzenia prac metodą „SPIN ART”. Dla każdej osoby jest to ciekawy sposób wykonania piękniej pracy plastycznej. Tajemnica tkwi w odpowiednim wylewaniu farby/dotykania pędzlem, czy innym narzędziem karty papieru która się obraca (zestawy do SPIN ART można już kupić w Internecie lub […]