Rozwijać skrzydła….palcami u nóg!

Rozwijać skrzydła….palcami u nóg!

Dnia 24 października uczestniczyliśmy w niezwykłym spotkaniu. Odwiedzili nas Państwo Małgorzata i Dariusz Waszkiewiczowie. Opowiedzieli nie tylko swoje, ale i historie innych ludzi, których dotknęła niepełnosprawność.

Pani Małgorzata urodziła się z porażeniem mózgowym. Nie potrafi wyraźnie mówić, ma niedowład rąk.

Do wszystkich czynności, do których ludzie zazwyczaj używają rąk, używa palców u stóp, np. do pisania czy…szycia ubrań. Jednak, co najważniejsze – jest jedną z 26 artystów mieszkających w Polsce, którzy malują farbami. Mogliśmy zobaczyć na żywo niektóre piękne prace plastyczne.

Spotkanie wywarło na nas wszystkich duże wrażenie. Pomogło nam spojrzeć na świat z perspektywy osób niepełnosprawnych. Zdecydowanie cenne są tego typu inicjatywy w szkole, gdyż dają młodym ludziom wolę walki i przezwyciężania trudności, a także pomagają docenić własne życie…

Post Author: ADMIN