Prace plastyczne metodą „spin art”

W tym roku szkolnym to klasa III B ma okazję tworzyć prace plastyczne metodą „spin art”. Jest to dosyć nowy, interesujący sposób na wdrożenie wszystkich dzieci w działalność plastyczną, bez względu na ich możliwości i trudności. Dzieci mogą doświadczać radości płynącej z pracy z farbą i sprzętem wykorzystującym siłę odśrodkową – stworzonym przez wychowawcę z […]