Mateusz Sawicki – stypendystą MEN!

25 lutego 2019 roku, w auli XIV Liceum im. Stanisława Staszica miała miejsca uroczystość wręczenia stypendium przyznawanego przez Ministra Edukacji Narodowej, panią Annę Zalewską, za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018.

            W gronie stypendystów z województwa mazowieckiego znalazł się uczeń klasy 8 m, Mateusz Sawicki.
Zdobył on w ubiegłym roku szkolnym tytuł laureata dwóch konkursów kuratoryjnych (z matematyki i informatyki), |
a także tytuł laureata III etapu zawodów indywidualnych XII Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów –
konkurs o zasięgu ogólnopolskim. To ogromny sukces, zwłaszcza że Mateusz startował w nim jako uczeń siódmej klasy.

Nagrodę wręczyła Mateuszowi pani Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Mateuszu, gratulujemy!

Post Author: ADMIN