Nigdy więcej wojny!

https://youtu.be/HBRgvKUGYKM             Pod tym hasłem Nauczyciele i Uczniowie oraz inni Pracownicy SP 221 uczcili 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Na bogatą ofertę dnia złożyły się:  przygotowane z dużym zaangażowaniem tematyczne lekcje (m. in. poświęcone twórczości K. K. Baczyńskiego), a także warsztaty przeciwdziałające zachowaniom agresywnym (warsztaty o hejcie z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia EPSILON oraz Fundacji […]