POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej zajmuje się rozpoznawaniem i zaspokajaniem

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz rozpoznawaniem

indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów,

Logopeda

Luiza Paplińska –

Muc

Pedagog

Małgorzata  Bereza

Psycholog

Jagoda Buczyńska

Terapeuta  Pedagogiczny

Agata Janich

Terapeuta SI

Karolina
Talarek – Zgódka