KLASY MATEMATYCZNE

W naszej Szkole od września 2017 r. funkcjonują autorskie klasy  matematyczne, realizujące rozszerzony program nauczania matematyki, którego autorem jest prof. Wojciech Guzicki.

Obecnie, do klas siódmych
i  ósmej – matematycznych, uczęszczają utalentowani  uczniowie  – laureaci i finaliści konkursów kuratoryjnych z terenu Warszawy i jej okolic. Patronat naukowy nad przedsięwzięciem sprawuje Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie (podobnie jak w roku ubiegłym) odnoszą duże sukcesy:

w finale Matematycznego Konkursu Przedmiotowego wzięło udział 15 uczniów, w finale konkursu informatycznego wystąpi 7 uczniów,
a do finału Olimpiady Matematycznej Juniorów zakwalifikowało się 11 młodych matematyków. Gratulujemy Uczniom i Nauczycielom – życzymy jak najwyższych wyników!

Szkoła planuje zorganizowanie kolejnych klas matematycznych
w roku szkolnym 2019/2020.

(bez rejonizacji)