Informacje

W Naszej Szkole od września 2017 r. funkcjonują klasy 7 i 8 matematyczne, realizujące autorski rozszerzony program nauczania matematyki, którego autorem jest prof. Wojciech Guzicki. Uczęszczają do nich utalentowani matematycznie uczniowie – laureaci
i finaliści konkursów kuratoryjnych z terenu Warszawy i jej okolic. Uczą się matematyki  w ciągu sześciu godzin tygodniowo, w podziale na grupy utworzone ze względu na prezentowany poziom umiejętności, wytrwałości i tempo pracy – pod najbardziej fachową opieką nauczycieli tego przedmiotu. Ponadto zainteresowani uczniowie mogą brać udział w zajęciach koła matematycznego oraz
w dodatkowych zajęciach rozwijających z innych przedmiotów ścisłych

i przyrodniczych w ramach „Wolskiej Kuźni Talentów”. Patronat naukowy nad przedsięwzięciem sprawuje Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w poprzednich, uczniowie klas matematycznych odnoszą ogromne sukcesy w konkursach Przedmiotowych.

W Olimpiadzie Matematycznej Juniorów 12 uczniów zakwalifikowało się do finału, co stanowi 10% uczestników z całego kraju.
Tym samym jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce. Finalistów mamy tylu, ilu łącznie województwa: świętokrzyskie, śląskie, kujawsko – pomorskie, łódzkie, opolskie i podlaskie.

 Finał Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z:

  • Matematyki osiągnęło 11 uczniów (czekamy na wyniki końcowe)
  • Chemii osiągnęło 4 uczniów, z czego 2 otrzymało tytuł laureata i 2 tytuł finalisty
  • Biologii osiągnęło 3 uczniów (czekamy na wyniki)
  • Geografii 1 uczeń
  • Fizyki 1 uczeń
  • Informatyki – Logia – 3 uczniów ( jesteśmy drugą szkołą na Mazowszu pod względem ilości uczestników w finale)

Nie mniejsze sukcesy odnoszą nasi matematycy w konkursach „Olimpus” , „Alfik” „Kangur” i „MAT”.

Szkoła planuje zorganizowanie kolejnych klas matematycznych w roku szkolnym 2020/2021
bez rejonizacji

Uzdolnionych matematycznie uczniów klas szóstych, zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu matematycznego „FerMAT” organizowanego pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Wola.

W bieżącym roku szkolnym Konkurs „FerMAT” odbędzie się  w dniu 23 czerwca 2020 roku,
o godzinie 17.00,

w budynku Szkoły Podstawowej nr 221 przy ul. Żelaznej 71.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dokonanie rejestracji online (sp221.edu.pl – zakładka FerMAT).

Na zgłoszenia czekamy do 21 czerwca 2020

W dniu 17 czerwca 2020 roku o godzinie 17.00 ul. Żelazna 71 odbędzie się spotkanie informacyjne dla kandydatów.

 

 

Serdecznie zapraszamy.