Historia szkoły

Historia szkoły:

1999 – funkcję dyrektora przejęła od p. Płoszaja, (który najdłużej w tej szkole pełnił tę funkcję) p. mgr Jolanta Sadowska, a Jej zastępcą została p. mgr Hanna Wiśniewska. Pracę podjęli w trudnym okresie – czas realizowania zadań reformy.

1983 – doczekaliśmy się remontu budynku szkolnego. Dyrektorem szkoły został p. mgr Andrzej Płoszaj, a jego zastępcą p. mgr Danuta Rychlewska.

1977 – 14 stycznia tego roku szkoła nasza otrzymała imię 5 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty. Na tej uroczystości nastąpiło wręczenie sztandaru i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. W ostatnich latach nastąpiła zmiana kierownictwa szkoły – pana Bolewickiego zastąpił p. mgr Mieczysław Śliwonik.
1964 – rok szkolny rozpoczął się w odmiennych warunkach – oprócz nas z budynku szkolnego korzystali również przejściowo nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 170. 1960 – powstała nasza szkoła. 5 września zabrzmiał w tych murach pierwszy dzwonek. Pracą szkoły kierowała wówczas p. mgr Halina Kalinowska, a następnie kierownictwo szkoły przejął p. mgr Jan Bolewicki, zaś jego zastępcą została   p. mgr Hanna Rokosowska. Szkoła pracowała na dwie zmiany, działało w niej wiele kółek zainteresowań. Szkoła oprócz realizacji procesu dydaktycznego organizowała wiele uroczystości (Dzień Nauczyciela, Święto Wojska), zabaw a także gościła artystów Opery Budapesztańskiej.