Oddziały przedszkolne

W roku szkolnym 2020/2021 utworzone są w szkole dwa oddziały przedszkolne: ogólnodostępny i integracyjny.
Oddziały przedszkolne znajdują się na parterze szkoły, mają wyodrębnioną szatnię oraz osobne wejście do szkoły.
Dzieci uczestniczą

w zajęciach edukacyjnych z wychowawcą. Są to zajęcia polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, plastyczne, zajęcia ruchowe oraz rytmiczne. Dodatkowo w tygodniu zorganizowane są zajęcia z języka angielskiego, zajęcia sportowe oraz zajęcia komputerowe. Dzieci z oddziałów przedszkolnych mają zapewnione w szkole śniadania, obiady
i podwieczorki. Swobodne zabawy na świeżym powietrzu odbywają się na szkolnym placu zabaw.  
Dzieci potrzebujące wsparcia objęte są pomocą psychologiczno – pedagogiczną.