KLAUZULA INFORMACYJNA

0
(0)

Klauzula informacyjna 221 DRUK

 

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 221
  z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 42/44, którą reprezentuje Dyrektor Szkoły – Pani Beata Urbanek – Żywica.
 • Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się państwo skontaktować pod adresem e-mail:
  Pani Anna Kokot, iod@dbfo-wola.waw.pl.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i/lub  Pani/Pana dziecka jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Ustawa – Prawo oświatowe oraz Statut Szkoły.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji,  promocji oraz innych działań statutowych szkoły i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celów oraz zgodnie z prawem (do czasu ustania przesłanek).
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem umownym.
 • Podanie danych osobowych opiera się na dobrowolnej zgodzie, jednakże niepodanie danych w zakresie ustawowym, wymaganym przez administratora, skutkuje brakiem możliwości wykonywania działań statutowych szkoły (rekrutacja, realizacja zaleceń zawartych w opiniach i w orzeczeniach).
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w innych celach np. w celu promocji oraz innych działań statutowych szkoły odbywa się na podstawie zgody.
 • Zgoda jest wyrażana dobrowolnie. W każdej chwili może ją Pan/Pani odwołać poprzez pismo do administratora danych osobowych z żądaniem wstrzymania przetwarzania Państwa danych osobowych (nie dotyczy orzeczeń oraz danych wymaganych ustawowo).
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych z ochroną danych osobowych.

 

 

Jak Ci się podoba to wydarzenie?

Kliknij na serduszko - im więcej serduszek - tym podoba Ci się bardziej.

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość opnii: 0

Bądź pierwszą Osobą, która oceni to wydarzenie!

Podoba Ci się to wydarzenie.

Zapraszamy na nasze social media!

Przykro nam, że Ci się nie podoba. Bardzo się staraliśmy.

Pomóż nam się doskonalić. Co możemy poprawić następnym razem?

Post Author: ADMIN