Projekt NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA

“Zadanie „Nie Zmarnuj Swojego Życia” jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.” Previous Next W piątek 10 stycznia uczniowie starszych klas uczestniczyli w projekcie Nie Zmarnuj Swojego Życia.Celem pro­jektu jest pro­fi­lak­tyka uza­leżnień, uświadomie­nie zagrożeń związanych z uży­wkami, zmi­ana postawy u młodzieży, zachęce­nie do rozwi­jania swoich pasji. Rymcerze, czyli Bęsiu i Dj Yonas, […]

Font Resize
Skip to content