INFORMACJE

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę do składania wniosków drogą elektroniczną
w zakresie wydawania Kart Ucznia.
Link dedykowany wyłącznie dla Naszej placówki to:

https://kartaucznia.ztm.waw.pl/b0f22068.