COVID – 19

  1. Przestrzeń wspólną w SP 221 stanowią szatnie, hol przy sekretariacie, sekretariat, boisko oraz zewnętrzny teren szkoły.
  2. Do przestrzeni wspólnej rodzice / opiekunowie dzieci oraz inne osoby trzecie wchodzą
    w maseczkach zakrywających usta i nos oraz po dezynfekcji rąk.
  3. Rodzice / opiekunowie dzieci oraz inne osoby trzecie nie wchodzą do sal lekcyjnych, na szkolne korytarze (nie dotyczy rodzica odbierającego dziecko ze świetlicy),
    do świetlicy, do biblioteki ani do stołówki.
  4. Rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona do odbioru dziecka przebywa na terenie szkoły nie dłużej niż jest to konieczne.