DNI WOLNE W SZKOLE

Szkoła prowadzi w tych dniach zajęcia opiekuńcze

W tych dniach w szkole jest przerwa w zajęciach

ustawowa przerwa od pracy szkoły