POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej zajmuje się rozpoznawaniem i zaspokajaniem

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz rozpoznawaniem

indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów,