Informacje

W Naszej Szkole od września 2017 r. funkcjonują klasy 7 i 8 matematyczne, realizujące autorski rozszerzony program nauczania matematyki, którego autorem jest prof. Wojciech Guzicki. Uczęszczają do nich utalentowani matematycznie uczniowie – laureaci
i finaliści konkursów kuratoryjnych z terenu Warszawy i jej okolic. Uczą się matematyki  w ciągu sześciu godzin tygodniowo, w podziale na grupy utworzone ze względu na prezentowany poziom umiejętności, wytrwałości i tempo pracy – pod najbardziej fachową opieką nauczycieli tego przedmiotu. Ponadto zainteresowani uczniowie mogą brać udział w zajęciach koła matematycznego oraz
w dodatkowych zajęciach rozwijających z innych przedmiotów ścisłych
i przyrodniczych w ramach „Wolskiej Kuźni Talentów”.
Patronat naukowy nad przedsięwzięciem sprawuje Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w poprzednich, uczniowie klas matematycznych odnoszą ogromne sukcesy w konkursach przedmiotowych.

Szkoła planuje zorganizowanie kolejnych klas matematycznych w roku szkolnym 2021/2022
bez rejonizacji

Uzdolnionych matematycznie uczniów klas szóstych, zapraszamy do udziału w V edycji konkursu matematycznego „FerMAT” organizowanego pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Wola.

W bieżącym roku szkolnym Konkurs „FerMAT” odbędzie się  w dniu ….
w budynku Szkoły Podstawowej nr 221 przy ul. Żelaznej 71.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dokonanie rejestracji Rejestracja online FerMAT

 

Serdecznie zapraszamy.