MZNMU

Międzynarodowy Zespół Nauczania Mniejszości Ukraińskiej