Historia szkoły

2019 / 2020

 

Od 2 września 2019

również klasy 6 rozpoczynają naukę w budynku przy ulicy Żelazna 71

 

Funkcję wicedyrektora szkoły obejmuje

Pani Magdalena Borucka

2018 / 2019

 

Od 3 września 2018

klasy 7 i klasy 8 rozpoczynają naukę w budynku przy ulicy Żelazna 71

2017 / 2018

 

Tuż przed końcem roku 2017 / 2018, z inicjatywy Rodziców, przed szkołą powstaje zielony zakątek.

      

Szkoła Podstawowa nr 221 od tego roku mieści się w 2 budynkach (Ogrodowa 42/44 oraz Żelazna 71)

Od 1 września 2017 roku, w Naszej Szkole, uzdolnieni matematycznie uczniowie klas VII szkół podstawowych mogą uczyć się w klasach z autorskim programem nauczania matematyki.

Autorem programu jest dr hab. Wojciech Guzicki

„Nauczanie matematyki nie jest niczym ograniczane, możemy w pełni rozwinąć skrzydła i wykorzystać potencjał uczniów – potwierdzają to spektakularne osiągnięcia dzieci. Praca z uczniami zainteresowanymi matematyką to czysta przyjemność, ale też i wyzwanie, gdyż ci młodzi ludzie są wymagający i żądni wiedzy. Dodatkowym atutem jest wewnętrzny podział klasy na dwie  grupy matematyczne, przez co praca z uczniem jest dużo bardziej zindywidualizowana w porównaniu z klasycznym modelem szkoły” (Tomasz Gródek oraz Mateusz Dębowski, nauczyciele matematyki).

2016 / 2017

 

 

 

2015 / 2016

55 lat minęło, jak jeden dzień  …

2014 / 2015

Nasza Szkoła ma już 54 lata.

REMONT szkoły trwa.

Będziemy mieli także piękne BOISKO.

PIERWSZE ZDJĘCIA NASZEJ “NOWEJ SZKOŁY”

listopad 2014

     

2013 / 2014

STYCZEŃ 2014 – rozpoczął się remont elewacji szkoły.

53 lata  – Wszystkiego najlepszego!

Klasa integracyjna wchodzi już na II etap edukacyjny – klasa 4.

 

Od 1 września 2013 roku w Naszej Szkole rozpoczyna pracę

Międzyszkolny Zespół Nauczania Mniejszości Ukraińskiej

29 października 2012 Nasza Szkoła otrzymała certyfikat

SZKOŁY PRZYJAZNEJ UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ

Mamy już trzy klasy integracyjne: 1b, 2b oraz 3b.

2011 / 2012

01.09.2011

Stanowisko zastępcy dyrektora szkoły obejmuje pani Beata Goszczyńska

a kierownikiem świetlicy zostaje pani Iwona Kauwinska.

Mamy już dwie klasy integracyjne.

2010 / 2011

Powstała pierwsza klasa integracyjna.

2010

22 października 2010

50 – lecie szkoły

ZMIANA PATRONA SZKOŁY

 

Kolejne sale oraz szkolne korytarze zostają wyremontowane. Na młodsze dzieci czeka powstały w tym roku nowoczesny plac zabaw. Wszyscy przygotowujemy się do uroczystych obchodów 50 – lecia szkoły oraz do ZMIANY PATRONA.

  

    2008 – Dyrektorem szkoły zostaje p. mgr Beata Urbanek – Żywica.

    Został przeprowadzony długo oczekiwany remont szatni. Troska o uczniów, nauczycieli, o dobro szkoły to przejawy działań, które dzisiaj rokują rozwój i dobrą atmosferę w szkole.

    2007 – Nasza szkoła otrzymała w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

    “PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ”

    2003 –  Z dumą informujemy, ze nasza szkoła otrzymała tytuł

 

     1999 – funkcję dyrektora przejęła od p. Płoszaja, (który najdłużej w tej szkole pełnił tę funkcję) p. mgr Jolanta Sadowska, a Jej zastępcą została p. mgr Hanna Wiśniewska. Pracę podjęli w trudnym okresie – czas realizowania zadań reformy.

    1983 – doczekaliśmy się remontu budynku szkolnego. Dyrektorem szkoły został p. mgr Andrzej Płoszaj, a jego zastępcą p. mgr Danuta Rychlewska.

    1977 – 14 stycznia tego roku szkoła nasza otrzymała imię 5 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty. Na tej uroczystości nastąpiło wręczenie sztandaru i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. W ostatnich latach nastąpiła zmiana kierownictwa szkoły – pana Bolewickiego zastąpił p. mgr Mieczysław Śliwonik.

    1964 – rok szkolny rozpoczął się w odmiennych warunkach – oprócz nas z budynku szkolnego korzystali również przejściowo nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 170.

    1960 – powstała Nasza Szkoła. 5 września zabrzmiał w tych murach pierwszy dzwonek. Pracą szkoły kierowała wówczas p. mgr Halina Kalinowska, a następnie kierownictwo szkoły przejął p. mgr Jan Bolewicki, zaś jego zastępcą została   p. mgr Hanna Rokosowska. Szkoła pracowała na dwie zmiany, działało w niej wiele kółek zainteresowań. Szkoła oprócz realizacji procesu dydaktycznego organizowała wiele uroczystości (Dzień Nauczyciela, Święto Wojska), zabaw a także gościła artystów Opery Budapesztańskiej.