IV-VIII

Od roku szkolnego 2019 / 2020

klasy od 1 do 5 uczą się w budynku przy ulicy Ogrodowa 42/44.

Klasy 6, 7 i 8 kontynuują swoja naukę w budynku przy ulicy Żelaznej 71.

Aby każdy uczeń mógł rozwijać swoje zdolności i zainteresowania szkoła organizuje dla uczniów klas 4 – 8 zajęcia pozalekcyjne
w postaci kół zainteresowań tj.: koło dziennikarskie, teatralne, matematyczne, językowe (Wolski poliglota), plastyczne, przyrodnicze, chemiczne,
tworzenie gier w programie Scratch czy też zajęcia sportowe.

Uczniowie biorą udział w wycieczkach krajoznawczych, warsztatach, wychodzą do kina, teatru, muzeów oraz odwiedzają miejsca użyteczności publicznej.

Mają możliwość zaprezentowania swoich talentów, uzdolnień i wiedzy w konkursach i olimpiadach zarówno szkolnych jak
i pozaszkolnych – takich jak: konkurs literacki: „Moja recenzja ulubionej książki”, gala talentów „The Voice of Wola”, konkurs informatyczny – Gra edukacyjna: Scrach, Dzielnicowe Zawody w piłce nożnej czy też Dzielnicowy Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”.

Zajęcia z doradztwa zawodowego są istotnym wsparciem, już nie tylko, dla uczniów klas 7 i 8 w wyborze kierunku kształcenia

i zawodu z uwzględnieniem mocnych stron, predyspozycji i zainteresowań.

Nad uczniami z różnymi trudnościami czuwa Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

Zajęcia odbywają się, w systematycznie wyposażanych w nowoczesne pomoce naukowe oraz w sprzęt multimedialny,  pracowniach przedmiotowych.