Świetlica szkolna OGRODOWA

Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom

w godzinach 7.00 – 17.30.

Dzieci mają możliwość spędzania czasu w miłej oraz przyjaznej atmosferze pod stałą opieką nauczycieli. Wychowawcy realizując plan pracy świetlicy stwarzają bezpieczne warunki do rozwoju psychofizycznego dzieci. Realizujemy zajęcia: plastyczne, muzyczne, czytelnicze, ruchowe (na świeżym powietrzu oraz w budynku szkoły) jak również gry i zabawy dydaktyczne. Ponadto organizując konkursy, imprezy i uroczystości tematyczne kształtujemy postawy prospołeczne i patriotyczne. Przekazujemy zasady kulturalnego zachowania się  w społeczeństwie oraz dbamy o higienę i zdrowie. Pragniemy by uczniowie mogli rozwijać swoje uzdolnienia, zainteresowania, jak również mieli okazję nawiązać dobre relacje z rówieśnikami. Świetlica jest wyposażona w gry edukacyjne, literaturę dziecięcą, różnorodne materiały plastyczne oraz sprzęt sportowy.