Oddziały przedszkolne

Oddziały przedszkolne znajdują się na parterze szkoły,
mają wyodrębnioną szatnię oraz osobne wejście do szkoły.
Dzieci uczestniczą
w zajęciach edukacyjnych z wychowawcą. Są to zajęcia polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, plastyczne, zajęcia ruchowe oraz rytmiczne. Dodatkowo w tygodniu zorganizowane są zajęcia z języka angielskiego, zajęcia sportowe oraz zajęcia komputerowe. Dzieci z oddziałów przedszkolnych mają zapewnione w szkole śniadania, obiady i podwieczorki. Swobodne zabawy na świeżym powietrzu odbywają się na szkolnym placu zabaw.  
Dzieci potrzebujące wsparcia objęte są pomocą psychologiczno – pedagogiczną.