Informujemy, że od dn. 26.06.2024 r. Sekretariat Szkoły będzie czynny tylko w budynku przy ul. Ogrodowej 42/44 - tel. 22 620 17 40.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia klas matematycznych 7 i 8

Nim gwiazda naszych klas rozbłysła jasno i dumnie na firmamencie warszawskiej i ogólnopolskiej oświaty, potrzebna była pierwsza iskierka. Iskierka ta zrodziła się w głowie dra Jerzego Bednarczuka, doświadczonego pedagoga, który wykształcił m.in. całe pokolenia absolwentów matematycznych klas eksperymentalnych (tzw. klasy Matex) w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie. Sam pomysł był bezpośrednią reakcją na reformę oświaty, która likwidowała gimnazja — od września 2017 roku absolwenci klas 6 mieli przez kolejne dwa lata kontynuować naukę w szkole podstawowej. Zanim to nastąpiło, kilka warszawskich gimnazjów oferowało niestandardową edukację matematyczną — klasy realizujące rozszerzony program matematyki opracowany przez dra hab. Wojciecha Guzickiego. Wybitny dydaktyk osobiście uczył w kilku takich klasach, a swoje przemyślenia podsumował w doskonałej książce, pozycji niezwykle cenionej w środowisku nauczycieli, pt. "Rozszerzony program nauczania matematyki w gimnazjum. Poradnik nauczyciela matematyki".  Szkoły biorące udział w niniejszym projekcie wykształciły niemałe rzesze olimpijczyków, jednak wraz z wygaśnięciem gimnazjów proces ten musiał się nieuchronnie zakończyć.

 

Naturalną receptą wydawało się otwarcie analogicznych klas na poziomie klas 7 i 8 szkoły podstawowej — właśnie takich, jakie działają dziś w budynku przy ul. Żelaznej. Oprócz pomysłu i inicjatywy potrzebna była dobra wola, odwaga i wiara w sens takiego przedsięwzięcia ze strony osób decyzyjnych w którejś ze szkół podstawowych. Trzeba w tym miejscu wyraźnie docenić i wyrazić wdzięczność władzom dzielnicy Wola, jednak największe podziękowania należą się śp. dyrektor Beacie Urbanek-Żywicy. Jej otwartość, determinacja, a nade wszystko wiara w pomysł Jerzego Bednarczuka spowodowały, że we wrześniu 2017 r. w kierowanej przez nią Szkole Podstawowej nr 221 powstały eksperymentalne klasy matematyczne. Wymagało to wiele determinacji i ogromu pracy organizacyjnej: narad, spotkań i dyskusji na rozmaitych szczeblach.

 

Jednym z kluczowych założeń projektu była odpowiednio dobrana kadra pedagogiczna. Jerzy Bednarczuk nawiązał w tym celu współpracę z dwoma młodymi matematykami — Mateuszem Dębowskim i Tomaszem Gródkiem — oraz zarekomendował zatrudnienie ich w SP nr 221.

 

Szkoła była gotowa, nauczyciele także. Przyszedł więc czas na znalezienie odpowiednich uczniów. Uczniów zdolnych, ambitnych, zaangażowanych.
Nie od dziś wiadomo, że skutecznym narzędziem przyciągania takich osób są konkursy. I tak powstał konkurs FerMat, adresowany do uczniów klas 6 i młodszych. Konkurs pomyślany w taki sposób, aby dotrzeć z naszą ciekawą ofertą dydaktyczną do odpowiednich odbiorców, aby zainteresować ich tym projektem z nadzieją, że wybiorą właśnie naszą szkołę jako najlepsze miejsce dla własnego rozwoju.
Kolejne edycje konkursu FerMat odbywają się corocznie. Po więcej informacji odsyłamy do zakładki FerMat.

 

Już pierwszy rocznik przyjęty do klasy 7 matematycznej dowiódł, że pomysł całego przedsięwzięcia był trafiony, a wysiłki wszystkich zaangażowanych w nie osób skuteczne. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie SP nr 221 zdobyli najwięcej tytułów laureata konkursu matematycznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty spośród wszystkich szkół w województwie mazowieckim oraz zajęli drugie miejsce pod względem liczby laureatów Olimpiady Matematycznej Juniorów spośród wszystkich szkół w Polsce. Osiągnięcia naukowe to nie wszystko. Wśród sukcesów nowo otwartej klasy eksperymentalnej należy podkreślić bardzo dobrą atmosferę i relacje panujące w klasie, co było zasługą samych uczniów oraz wszystkich uczących ich nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem wychowawczyni — Anny Wolskiej. Potwierdziła się zasada, że samo zgromadzenie w jednej grupie uczniów o podobnych zainteresowaniach i wysokich predyspozycjach jest pierwszym, dużym krokiem do sukcesu.

 

Drugi rocznik przyjętych do klasy matematycznej siódmoklasistów trafił pod skrzydła Marty Gródek i Filipa Majewskiego (nauczycieli matematyki) oraz wychowawców: Łukasza Hermana oraz Dagmary Szczepkowskiej-Pisarek (tym razem utworzono już dwie takie klasy). Zarówno pod względem panującej atmosfery, jak i osiągnięć naukowych grupa ta nie ustępowała rok starszym kolegom (czego najznamienitszym dowodem była największa w całej Polsce liczba laureatów Olimpiady Matematycznej Juniorów z jednej szkoły w roku szkolnym 2019/2020). Wszystko wskazywało na to, że eksperymentalne klasy matematyczne w SP nr 221 w Warszawie przyjęły się i natychmiast zaczęły obficie owocować.

 

Ta piękna historia trwa dalej, a właściwie dopiero się rozkręca. Wierzymy, że będzie trwała jeszcze długo…

 

Rok szkolny Klasa Wychowawca Nauczyciele matematyki
2017/18 i 2018/19 7/8 m Anna Wolska

Mateusz Dębowski

Tomasz Gródek

2018/19 i 2019/20

7/8 m alfa

 

7/8 m beta

Dagmara Szczepkowska-Pisarek

 

Łukasz Herman

Marta Gródek

Filip Majewski

2019/20 i 2020/21

7/8 m alfa

 

7/8 m beta

Anna Wolska

 

Grażyna Maciejewska

Mateusz Dębowski

Jacek Sadowski

2020/21 i 2021/22

7/8 c

 

7/8 d

Dagmara Szczepkowska-Pisarek

 

Łukasz Herman

Marta Gródek

Filip Majewski

2021/2022 i ...

7 d

 

7 e

Grażyna Maciejewska

 

Katarzyna Księżopolska

Mateusz Dębowski

Marta Gródek

Data dodania: 2021-11-08 20:02:46
Data edycji: 2022-05-04 23:49:18
Ilość wyświetleń: 3358

Kalendarz

Kalendarz

Współpracujemy z:

Informacje
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejTłumacz języka migowego
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Tłumacz języka migowego