Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Historia klas matematycznych 7 i 8

Nim gwiazda naszych klas rozbłysła jasno i dumnie na firmamencie warszawskiej i ogólnopopolskiej oświaty, potrzebna była pierwsza iskierka. Iskierka ta zrodziła się w głowie dra Jerzego Bednarczuka, doświadczonego pedagoga, który wykształcił m.in. całe pokolenia absolwentów matematycznych klas eksperymentalnych (tzw. klasy Matex) w XIV Liceum Ogólnoształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie. Sam pomysł był bezpośrednią reakcją na reformę oświaty, która likwidowała gimnazja — od września 2017 roku absolwenci klas 6 mieli przez kolejne dwa lata kontynuować naukę w szkole podstawowej. Zanim to nastąpiło, kilka warszawskich gimnazjów oferowało niestandardową edukację matematyczną — klasy realizujące rozszerzony program matematyki opracowany przez dra hab. Wojciecha Guzickiego. Wybitny dydaktyk osobiście uczył w kilku takich klasach, a swoje przemyślenia podsumował w doskonałej książce, pozycji niezwykle cenionej w środowisku nauczycieli, pt. "Rozszerzony program nauczania matematyki w gimnazjum. Poradnik nauczyciela matematyki".  Szkoły biorące udział w niniejszym projekcie wykształciły niemałe rzesze olimpijczyków, jednak wraz z wygaśnięciem gimnazjów proces ten musiał się nieuchronnnie zakończyć.

Naturalną receptą wydawało się otwarcie analogicznych klas na poziomie klas 7 i 8 szkoły podstawowej — właśnie takich, jakie działają dziś w budynku przy ul. Żelaznej. Oprócz pomysłu i inicjatywy potrzebna była dobra wola, odwaga i wiara w sens takiego przedsięwzięcia ze strony osób decyzyjnych w którejś ze szkół podstawowych. Trzeba w tym miejscu wyraźnie docenić i wyrazić wdzięczność władzom dzielnicy Wola, jednak największe podziękowania należą się śp. dyrektor Beacie Urbanek-Żywicy. Jej otwartość, determinacja, a nade wszystko wiara w pomysł Jerzego Bednarczuka spowodowały, że we wrześniu 2017 r. w kierowanej przez nią Szkole Podstawowej nr 221 powstały eksperymentalne klasy matematyczne. Wymagało to wiele determinacji i ogromu pracy organzacyjnej: narad, spotkań i dyskusji na rozmaitych szczeblach.

Jednym z kluczowych założeń projektu była odpowiednio dobrana kadra pedagogiczna. Jerzy Bednarczuk nawiązał w tym celu współpracę z dwoma młodymi matematykami — Mateuszem Dębowskim i Tomaszem Gródkiem — oraz zarekomendował zatrudnienie ich w SP nr 221.
Szkoła była gotowa, nauczyciele także. Przyszedł więc czas na znalezienie odpowiednich uczniów. Uczniów zdolnych, ambitnych, zaangażowanych. Nie od dziś wiadomo, że skutecznym narzędziem przyciągania takich osób są konkursy. I tak powstał konkurs FerMat, adresowany do uczniów klas 6 i młodszych. Konkurs pomyślany w taki sposób, aby dotrzeć z naszą ciekawą ofertą dydaktyczną do odpowiednich odbiorców, aby zainteresować ich tym projektem z nadzieją, że wybiorą właśnie naszą szkołę jako najlepsze miejsce dla własnego rozwoju.
Kolejne edycje konkursu FerMat odbywają się corocznie. Po więcej informacji odsyłamy do zakładki FerMat.

Już pierwszy rocznik przyjęty do klasy 7 matematycznej dowiódł, że pomysł całego przedsięwzięcia był trafiony, a wysiłki wszystkich zaangażowanych w nie osób skuteczne. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie SP nr 221 zdobyli najwięcej tytułów laureata konkursu matematycznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty spośród wszystkich szkół w województwie mazowieckim oraz zajęli drugę miejsce pod względem liczby laureatów Olimpiady Matematycznej Juniorów spośród wszystkich szkół w Polsce. Osiągnięcia naukowe to nie wszystko. Wśród sukcesów nowo otwartej klasy eksperymentalnej należy podkreślić bardzo dobrą atmosferę i relacje panujące w klasie, co było zasługą samych uczniów oraz wszystkich uczących ich nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem wychowawczyni — Anny Wolskiej. Potwierdziła się zasada, że samo zgromadzenie w jednej grupie uczniów o podobnych zainteresowaniach i wysokich predyspozycjach jest pierwszym, dużym krokiem do sukcesu.

Drugi rocznik przyjętych do klasy matematycznej siódmoklasistów trafił pod skrzydła Marty Gródek i Filipa Majewskiego (nauczycieli matematyki) oraz wychowawców: Łukasza Hermana oraz Dagmary Szczepkowskiej-Pisarek (tym razem utworzono już dwie takie klasy). Zarówno pod względem panującej atmosfery, jak i osiągnięć naukowych grupa ta nie ustępowała rok starszym kolegom (czego najznamienitszym dowodem była największa w całej Polsce liczba laureatów Olimpiady Matematycznej Juniorów z jednej szkoły w roku szkolnym 2019/2020). Wszystko wskazywało na to, że eksperymentalne klasy matematyczne w SP nr 221 w Warszawie przyjęły się i natychmiast zaczęły obficie owocować.

Ta piękna historia trwa dalej, a właściwie dopiero się rozkręca. Wierzymy, że będzie trwała jeszcze długo…

Data dodania: 2021-11-08 20:02:46
Data edycji: 2021-11-26 12:29:50
Ilość wyświetleń: 142

Kalendarz

Kalendarz

Współpracujemy z:

Informacje
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook