Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Tłumacz języka migowego

Laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które chcemy, aby od 30 czerwca 2023 roku miały wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

(O programie, https://www.gov.pl/web/laboratoria/o-programie2)

 

Nasza Szkoła w programie Laboratoria przyszłości otrzymała 135.300,00 zł.

 

W ramach programu udało nam się zakupić m.in. 

 • dwie drukarki 3D z akcesoriami, w tym komputerami,
 • długopisy 3D,
 • mikroport,
 • stację lutowniczą,
 • gimbal,
 • mikrofon,
 • statyw,
 • aparat cyfrowy,
 • zestaw oświetlenia,
 • mikroskop cyfrowy,
 • teleskop,
 • zestawy elektroniczne,
 • roboty do programowania,
 • zestawy badawcze,
 • naukowe zestawy klocków LEGO,
 • wyposażenie do dwóch pracowni.

Informacje o zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu "Laboratoria przyszłości" znajdują się na naszym szkolnym profilu Facebook (Szkoła Podstawowa nr 221 w Warszawie).

 

Data dodania: 2022-08-25 11:18:58
Data edycji: 2022-12-16 12:19:51
Ilość wyświetleń: 635

Kalendarz

Kalendarz

Współpracujemy z:

Informacje
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejTłumacz języka migowego
Logo Facebook
Facebook