Інформуємо, що заяви про прийняття дитини до підготовчого відділення для іноземців приймають у кожній початковій школі району Воля. / Informujemy, że wnioski o przyjęcie do oddziałów przygotowawczych dla cudzoziemców (zamieszkałych na terenie dzielnicy Wola) przyjmowane są w każdej szkole podstawowej w dzielnicy Wola.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Tłumacz języka migowego

Rada Rodziców

Drodzy Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 221!

 

W naszej Szkole działa Rada Rodziców, która jest wewnątrzszkolną reprezentacją wszystkich Rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły. Jednym z zadań Rady jest podejmowanie decyzji o przeznaczeniu i wydatkowaniu środków zgromadzonych na koncie Funduszu Rady Rodziców, są to pieniądze, które Rodzice wszystkich uczniów dobrowolnie wpłacają na konto Rady Rodziców.

 

Środki finansowe z Funduszu Rady Rodziców są przeznaczane m.in. na:

- dofinansowanie imprez szkolnych (bale, festyny itp.) oraz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły,

- zakup nagród rzeczowych i wyróżnień w konkursach organizowanych dla uczniów Szkoły,

- dofinansowanie wycieczek klasowych i innych form wypoczynku dla uczniów Szkoły,

- dofinansowanie wyjazdów uczniów Szkoły na konkursy, olimpiady i zawody sportowe,

- pomoc materialną uczniom Szkoły będącym w potrzebie,

- zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz wyposażenia dla Szkoły.

(wszystkie podania dotyczące możliwości dofinansowania będą rozpatrywane przez RR)

 

W roku szkolnym 2022/2023 Rada Rodziców ustaliła dobrowolną składkę w wysokości 100,00 zł za cały rok szkolny oraz zdodatkową skłądkę na fundusz przeznacozny dla świetlicy szkolnej w wysokości 50,00 zł.

 

Pragniemy zaznaczyć, że każda kwota wpłacona na Fundusz Rady Rodziców jest mile widziana!

Wpłat można dokonywać:

Konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie, Bank PKO S.A. - na rachunek bankowy: 88 1240 6319 1111 0000 4781 7759

                                            

z wyrazami szacunku,

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 221

Data dodania: 2021-08-17 18:58:15
Data edycji: 2022-12-21 15:11:03
Ilość wyświetleń: 1342

Kalendarz

Kalendarz

Współpracujemy z:

Informacje
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejTłumacz języka migowego
Logo Facebook
Facebook