Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rada Rodziców

Drodzy Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 221!

 

W naszej Szkole działa Rada Rodziców, która jest wewnątrzszkolną reprezentacją wszystkich Rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły. Jednym z zadań Rady jest podejmowanie decyzji o przeznaczeniu i wydatkowaniu środków zgromadzonych na koncie Funduszu Rady Rodziców, są to pieniądze, które Rodzice wszystkich uczniów dobrowolnie wpłacają na konto Rady Rodziców.

 

Środki finansowe z Funduszu Rady Rodziców są przeznaczane m.in. na:

- dofinansowanie imprez szkolnych (bale, festyny itp.) oraz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły,

- zakup nagród rzeczowych i wyróżnień w konkursach organizowanych dla uczniów Szkoły,

- dofinansowanie wycieczek klasowych i innych form wypoczynku dla uczniów Szkoły,

- dofinansowanie wyjazdów uczniów Szkoły na konkursy, olimpiady i zawody sportowe,

- pomoc materialną uczniom Szkoły będącym w potrzebie,

- zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz wyposażenia dla Szkoły.

(wszystkie podania dotyczące możliwości dofinansowania będą rozpatrywane przez RR)

 

Pragniemy zaznaczyć, że każda kwota wpłacona na Fundusz Rady Rodziców jest mile widziana!

Wpłat można dokonywać:

Konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie, Bank PKO S.A.

 

- na rachunek bankowy: 88 1240 6319 1111 0000 4781 7759

(nr rachunku znajduje się również na stronie internetowej Szkoły, w zakładce Rodzice w szkole)

                                            

z wyrazami szacunku,

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 221

Data dodania: 2021-08-17 18:58:15
Data edycji: 2021-11-02 12:13:00
Ilość wyświetleń: 398

Kalendarz

Kalendarz

Współpracujemy z:

Informacje
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook