Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rada Rodziców

Drodzy Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 221!

 

W naszej Szkole działa Rada Rodziców, która jest wewnątrzszkolną reprezentacją wszystkich Rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły. Jednym z zadań Rady jest podejmowanie decyzji o przeznaczeniu i wydatkowaniu środków zgromadzonych na koncie Funduszu Rady Rodziców, są to pieniądze, które Rodzice wszystkich uczniów dobrowolnie wpłacają na konto Rady Rodziców.

 

Środki finansowe z Funduszu Rady Rodziców są przeznaczane m.in. na:

- dofinansowanie imprez szkolnych (bale, festyny itp.) oraz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły,

- zakup nagród rzeczowych i wyróżnień w konkursach organizowanych dla uczniów Szkoły,

- dofinansowanie wycieczek klasowych i innych form wypoczynku dla uczniów Szkoły,

- dofinansowanie wyjazdów uczniów Szkoły na konkursy, olimpiady i zawody sportowe,

- pomoc materialną uczniom Szkoły będącym w potrzebie,

- zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz wyposażenia dla Szkoły.

(wszystkie podania dotyczące możliwości dofinansowania będą rozpatrywane przez RR)

 

W roku szkolnym 2023/2024 Rada Rodziców ustaliła dobrowolną składkę w wysokości 100,00 zł za cały rok szkolny oraz zdodatkową skłądkę na fundusz przeznacozny dla świetlicy szkolnej w wysokości 50,00 zł.

 

Pragniemy zaznaczyć, że każda kwota wpłacona na Fundusz Rady Rodziców jest mile widziana!

Wpłat można dokonywać:

Konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie, Bank PKO S.A. - na rachunek bankowy: 88 1240 6319 1111 0000 4781 7759

                                            

z wyrazami szacunku,

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 221

Data dodania: 2021-08-17 18:58:15
Data edycji: 2023-11-21 08:39:42
Ilość wyświetleń: 2489

Kalendarz

Kalendarz

Współpracujemy z:

Informacje
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejTłumacz języka migowego
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Tłumacz języka migowego