Інформуємо, що заяви про прийняття дитини до підготовчого відділення для іноземців приймають у кожній початковій школі району Воля. / Informujemy, że wnioski o przyjęcie do oddziałów przygotowawczych dla cudzoziemców (zamieszkałych na terenie dzielnicy Wola) przyjmowane są w każdej szkole podstawowej w dzielnicy Wola.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Tłumacz języka migowego

Klasy dla cudzoziemców

Інформуємо, що заяви про прийняття дитини до підготовчого відділення для іноземців приймають у кожній початковій школі району Воля.

Informujemy, że wnioski o przyjęcie do oddziałów przygotowawczych dla cudzoziemców (zamieszkałych na terenie dzielnicy Wola) przyjmowane są w każdej szkole podstawowej w dzielnicy Wola.

Informujemy, że wnioski do oddziałów przygotowawczych przyjmowane są w budynku Szkoły przy ul. Ogrodowej 42/44

Увага, заяви до підготовчих відділень для іноземців приймаються в приміщенні школи за адресою вул. Ogrodowej 42/44.

 

Podstawowe informacje

W Szkole Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracynymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej prowadzimy oddziały przygotowawcze dla cudzoziemców, w których nauczanie realizowane jest zgodnie z programami nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.  Ponadto w oddziale przygotowawczym w ramach tygodniowego wymiaru godzin, prowadzona jest nauka języka polskiego według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców.

Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przygotowawczym w tygodniowym rozkładzie zajęć przeznaczona jest następującą liczbę godzin:
1) w szkole podstawowej dla klas I–III – nie mniejszą niż 20 godzin tygodniowo,
2) w szkole podstawowej dla klas IV–VI – nie mniejszą niż 23 godziny tygodniowo,
3) w szkole podstawowej dla klas VII i VIII – nie mniejszą niż 25 godzin tygodniowo.

 

Zapraszamy także do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi opublikowanymi na stronie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w Warszawie.

Pakiet powitalny - wersja wietnamska

Pakiet powitalny - wersja ukraińska

Pakiet powitalny - wersja rosyjska

Pakiet powitalny - wersja polska

Pakiet powitalny - wersja angielska

Pakiet powitalny - wersja czeczeńska

Pakiet powitalny - wersja białoruska

Pakiet powitalny - wersja arabska

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Lista osób przyjętych do oddziału przygotowawczego na rok 2022/2023 zostanie wywieszona w dn. 27.08.2021 r. w budunku B przy ul. Żelaznej 71 w Warszawie.

 

W celu przystąpienia do rekrutacji należy wypełnić i złożyć w sekretariacie:

  1. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie (dostępny poniżej),
  2. Świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzające ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą,
  3. Tłumaczenie (przez tłumacza przysięgłego) na język polski świadectwa szkolnego lub innego dokumentu poświadczającego pobieranie nauki za granicą,
  4. Kserokopia paszportu dziecka – strona z danymi (oryginał do wglądu),
  5. Kserokopia paszportu ojca dziecka (opiekuna prawnego) – strona z danymi (oryginał do wglądu),
  6. Kserokopia paszportu matki dziecka (opiekuna prawnego) – strona z danymi (oryginał do wglądu),
  7. Tłumaczenie (przez tłumacza przysięgłego) na język polski aktu urodzenia dziecka,
  8. W przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) nie może osobiście podpisać wniosku (np. przebywa za granicą) należy przedstawić notarialną zgodę na zapis dziecka do szkoły wraz z tłumaczeniem (przez tłumacza przysięgłego) na język polski,
  9. Karta pobytu (dodatkowo).

 

Ważna informacja

Szkoła nie wydaje zaproszeń dla uczniów, którzy chcą przekroczyć granicę Polski. 

Data dodania: 2021-08-17 21:32:18
Data edycji: 2023-01-31 12:30:23
Ilość wyświetleń: 3756

Kalendarz

Kalendarz

Współpracujemy z:

Informacje
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejTłumacz języka migowego
Logo Facebook
Facebook