Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia (kadencja 10.2023-09.2028)

Agnieszka Cacek

Zastępca Rzecznika Praw Ucznia (kadencja 10.2023-09.2028)

Monika Gontarek

 

Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy, w szczególności:

 • egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących uczniów;
 • przeciwdziałanie łamaniu praw dziecka i ucznia w Szkole;
 • rozpatrywanie indywidualnych skarg dotyczących praw uczniów;
 • udzielnie porad dotyczących sposobów ochrony praw uczniom, rodzicom, nauczycielom, innym pracownikom;
 • współdziałanie w realizacji programów przeciwdziałającym problemom szkolnym;
 • sporządzanie raportów o stanie przestrzegania praw dziecka i ucznia w Szkole – raz w ciągu roku szkolnego;
 • upowszechnianie wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły informacji o prawach ucznia i konsekwencjach ich naruszenia;
 • zgłaszanie propozycji rozwiązań prawnych dotyczących praw uczniów w dokumentach wewnątrzszkolnych albo zmianę dotychczas istniejących;
 • przedstawianie na zebraniu Rady Pedagogicznej problemów związanych z przestrzeganiem praw dziecka i ucznia;
 • współpraca z psychologiem, pedagogiem szkolnym, Samorządem Uczniowskim i Dyrektorem Szkoły;
 • składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdania ze swojej działalności na koniec każdego półrocza.

Szkolny Rzecznik Praw ucznia może:

 • rozmawiać z nauczycielami uczestniczącymi w badanym, zaistniałym problemie,
 • rozmawiać i zasięgać opinii pedagoga oraz psychologa szkolnego,
 • organizować konfrontacje wyjaśniające,
 • uczestniczyć w rozmowach z rodzicami i nauczycielami przy rozwiązywaniu zaistniałego problemu.

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dot. praw dziecka - kliknij tutaj.

Data dodania: 2021-08-17 21:40:38
Data edycji: 2023-10-10 09:05:27
Ilość wyświetleń: 819

Kalendarz

Kalendarz

Współpracujemy z:

Informacje
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejTłumacz języka migowego
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Tłumacz języka migowego