Інформуємо, що заяви про прийняття дитини до підготовчого відділення для іноземців приймають у кожній початковій школі району Воля. / Informujemy, że wnioski o przyjęcie do oddziałów przygotowawczych dla cudzoziemców (zamieszkałych na terenie dzielnicy Wola) przyjmowane są w każdej szkole podstawowej w dzielnicy Wola.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Kalendarz roku szkolnego

  • Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

01.09.2021 r. - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23-31.12.2021 r. - Zimowa przerwa świąteczna

31.01-13.02.2022 r. - Ferie zimowe

14-19.04.2022 r. - Wiosenna przerwa świąteczna

24-26.05.2022 r. - Egzamin ósmoklasisty (termin główny)

13-15.06.2022 r. - Egzamin ósmoklasisty (termin dodatkowy)

24.06.2022 r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25.06-31.08.2022 r. - Ferie letnie

 

  • Plan wakacyjny zerówek

02.07-15.08.2022 r. - Przerwa wakacyjna w zerówkach

16-31.08.2022 r. - Dyżur wakacyjny w zerówkach

 

  • Dni wolne od zajęć dydaktycznych

14.10.2021 r. - Dzień Edukacji Narodowej

02.11.2021 r.

12.11.2021 r.

07.01.2022 r.

02.05.2022 r.

24.05.2022 r. (klasy 4-8)

25.05.2022 r. (klasy 4-8)

26.05.2022 r. (klasy 4-8)

17.06.2022 r.

Informujemy, że dyżury opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w budynku przy ul. Ogrodowej 42/44.

 

  • Terminy klasyfikacji śródrocznej

do 20.12.2021 r. - wystawienie proponowanych ocen niedostatecznych

do 05.01.2022 r. - wystawienie proponowanych ocen śródrocznych

do 21.01.2022 r. - wystawienie ocen śródrocznych

 

  • Terminy klasyfikacji rocznej

do 13.05.2022 r. - wystawienie proponowanych ocen niedostatecznych

do 27.05.2022 r. - wystawienie proponowanych ocen rocznych

do 10.06.2022 r. - wystawienie ocen rocznych

Informujemy, że oceny wystawione m.in. w pozaszkolnych punktach katechetycznych należy dostarczyć do szkoły przed terminem wystawienia ocen śródrocznych i rocznych.

 

Data dodania: 2021-08-17 21:24:55
Data edycji: 2022-02-25 08:17:56
Ilość wyświetleń: 1332

Kalendarz

Kalendarz

Współpracujemy z:

Informacje
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook