Інформуємо, що заяви про прийняття дитини до підготовчого відділення для іноземців приймають у кожній початковій школі району Воля. / Informujemy, że wnioski o przyjęcie do oddziałów przygotowawczych dla cudzoziemców (zamieszkałych na terenie dzielnicy Wola) przyjmowane są w każdej szkole podstawowej w dzielnicy Wola.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Tłumacz języka migowego

Kalendarz roku szkolnego

  • Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

01.09.2022 r. - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23-31.12.2022 r. - Zimowa przerwa świąteczna

16.01.2023 r. - Rozpoczęcie II półrocza

13-26.02.2023 r. - Ferie zimowe

06-11.04.2023 r. - Wiosenna przerwa świąteczna

23-25.05.2023 r. - Egzamin ósmoklasisty (termin główny)

12-14.06.2023 r. - Egzamin ósmoklasisty (termin dodatkowy)

23.06.2023 r. - Zakończenie zajęć dydaktycznych

24.06-31.08.2023 r. - Ferie letnie

24-28.08.2023 r. - Terminy egzaminów poprawkowych

 

  • Plan wakacyjny zerówek

03.07-21.07.2023 r. - Dyżur wakacyjny w zerówkach

22.07-31.08.2023 r. - Przerwa wakacyjna w zerówkach

 

  • Dni wolne od zajęć dydaktycznych

14.10.2022 r. - Dzień Edukacji Narodowej

31.10.2022 r.

02.05.2023 r.

04.05.2023 r.

05.05.2023 r.

23.05.2023 r. (klasy 4-7)

24.05.2023 r. (klasy 4-7)

25.05.2023 r. (klasy 4-7)

09.06.2023 r.

Informujemy, że dyżury opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w budynku przy ul. Ogrodowej 42/44.

 

  • Terminy klasyfikacji śródrocznej

do 13.12.2022 r. - wystawienie proponowanych ocen niedostatecznych

do 23.12.2022 r. - wystawienie proponowanych ocen śródrocznych

do 13.01.2023 r. - wystawienie ocen śródrocznych

 

  • Terminy klasyfikacji rocznej

do 09.05.2023 r. - wystawienie proponowanych ocen niedostatecznych

do 26.05.2023 r. - wystawienie proponowanych ocen rocznych

do 09.06.2023 r. - wystawienie ocen rocznych

Informujemy, że oceny wystawione m.in. w pozaszkolnych punktach katechetycznych należy dostarczyć do szkoły przed terminem wystawienia ocen śródrocznych i rocznych.

 

Data dodania: 2021-08-17 21:24:55
Data edycji: 2023-01-05 09:15:01
Ilość wyświetleń: 2544

Kalendarz

Kalendarz

Współpracujemy z:

Informacje
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejTłumacz języka migowego
Logo Facebook
Facebook