Інформуємо, що заяви про прийняття дитини до підготовчого відділення для іноземців приймають у кожній початковій школі району Воля. / Informujemy, że wnioski o przyjęcie do oddziałów przygotowawczych dla cudzoziemców (zamieszkałych na terenie dzielnicy Wola) przyjmowane są w każdej szkole podstawowej w dzielnicy Wola.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Tłumacz języka migowego

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.30.

Uczniowie mają możliwość spędzania czasu w przyjaznej atmosferze. Wychowawcy realizując roczny plan pracy świetlicy stwarzają bezpieczne warunki do rozwoju psychofizycznego dzieci. Realizujemy różne aktywności dając możliwość poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego. W trakcie czasu spędzonego w świetlicy nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia zajęciach:

  • plastyczno-technicznych,
  • muzycznych,
  • czytelniczych,
  • multimedialnych,
  • rozwijających logiczne myślenie,
  • grach i zabawach ruchowych,
  • grach i zabawach integracyjnych,

Ponadto organizujemy konkursy i uroczystości tematyczne wspierając rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny uczniów. Przekazujemy zasady kulturalnego zachowania się oraz dbamy o higienę i zdrowie. Pragniemy, by uczniowie mogli rozwijać swoje uzdolnienia, zainteresowania, jak również mieli okazję nawiązać dobre relacje z rówieśnikami.

Świetlica jest wyposażona w różnorodne gry planszowe i zabawki stolikowe, literaturę dziecięcą, materiały plastyczne, sprzęt sportowy oraz specjalistyczne pomoce do zajęć.

W celu zapisu dziecka do świetlicy szkolnej należy wypełnić dokumenty, które dostępne są poniżej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością naszej świetlicy:

Wpłaty na zakup pomocy dydaktycznych realizowanych z Rady Rodziców prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców - kliknij tutaj.

Data dodania: 2021-08-17 21:39:29
Data edycji: 2022-10-06 13:37:05
Ilość wyświetleń: 1725

Kalendarz

Kalendarz

Współpracujemy z:

Informacje
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejTłumacz języka migowego
Logo Facebook
Facebook