Інформуємо, що заяви про прийняття дитини до підготовчого відділення для іноземців приймають у кожній початковій школі району Воля. / Informujemy, że wnioski o przyjęcie do oddziałów przygotowawczych dla cudzoziemców (zamieszkałych na terenie dzielnicy Wola) przyjmowane są w każdej szkole podstawowej w dzielnicy Wola.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Konkurs matematyczny FerMat

Konkurs matematyczny FerMat

Opis konkursu

Konkurs FerMat jest konkursem matematycznym, dedykowanym uczniom klas 4–6. Program merytoryczny konkursu pokrywa się z podstawą programową klas 4–6.

 

Historia i nazwa konkursu

Pierwsza edycja odbyła się w 2017 roku. Pomysłodawcą zarówno konkursu, jak i jego nazwy był dr Jerzy Bednarczuk. Pod hasłem FerMat kryje się kilka znaczeń. Konkurs odbywa się w budynku Szkoły Podstawowej nr 221 przy ulicy Żelaznej, a pierwiastek żelazo ma łaciński skrót Fer. Konkurs jest matematyczny, więc człon Mat tłumaczy się sam. Ponadto Fermat to również nazwisko wybitnego francuskiego matematyka Pierre'a de Fermata, żyjącego w XVII wieku, znanego m.in. z małego i wielkiego twierdzenia Fermata, punktu Fermata i spirali Fermata.

 

Logo konkursu

Logo konkursu FerMat przedstawia trójkąt wraz z zaznaczonym punktem Fermata, czyli punktem w trójkącie, który minimalizuje sumę odległości od wierzchołków. Własnością punktu Fermata jest to, że widać z niego każdy bok pod kątem 120 stopni, co jest zaznaczone odpowiednimi przerywanymi łukami na logo.

 

Cele konkursu:

  • rozwijanie zainteresowań matematycznych u uczniów,
  • popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej,
  • wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad rozwojem i rozszerzaniem wiadomości zdobytych na lekcjach,
  • pobudzanie uczniów do twórczego i kreatywnego myślenia.

Harmonogram VI edycji konkurs Fermat jest już dostępny - plik można pobrać z dokumentów znajdujących się na dole strony.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Zapisy odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Data dodania: 2021-08-17 21:35:38
Data edycji: 2022-09-05 22:57:08
Ilość wyświetleń: 6597

Kalendarz

Kalendarz

Współpracujemy z:

Informacje
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook