Informujemy, że od dn. 26.06.2024 r. Sekretariat Szkoły będzie czynny tylko w budynku przy ul. Ogrodowej 42/44 - tel. 22 620 17 40.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Informacje o konkursach

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2023/2024

Informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 organizatorami konkursów przedmiotowych (kuratoryjnych) będzie Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Poniżej znajdą Państwo linki, pod którymi znajdą najważniejsze informacje.

  • Mazowiecki Kurator Oświaty (konkursy z języka francuskiego, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego) - kliknij tutaj.
  • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (konkursy z geografii, fizyki, matematyki, historii, chemii, biologii, języka polskiego) - kliknij tutaj.
  • Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (konkurs z informatyki) - kliknij tutaj.

Poniżej znajduje się zestawienie wszystkich konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych, które w roku szkolnym 2023/2024 organizuje Mazowiecki Kurator Oświaty wraz z linkami do regulaminów poszczególnych konkursów oraz kontaktami do koordynatorów/organizatorów (stan na 03.10.2023 r.). Informujemy, że wyłącznie w tych konkursach finaliści i laureaci mają gwarantowane przywileje podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej m.in. dodatkowe punkty, niezależnie, w której klasie zdobyli dane osiągnięcie. Inne konkursy i turnieje organizowane przez szkoły lub inne podmioty działające na terenie szkół mogą uwzględnione pod warunkiem, że organizator zgłosi je we właściwej procedurze do Mazowieckiego Kuratora Oświaty i zostaną one wpisane na listę, która pojawi się po 16 grudnia. 

 

Wpis na świadectwo szkolne

Na podstawie §25 ust. 8 i 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 1120) w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły oraz w arkuszu ocen, w części "Szczególne osiągnięcia", wpisuje się m.in. uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, zawodach artystycznych i zawodach sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych, co najmniej na szczeblu powiatowym, przez inne podmioty działające na terenie szkół.

Kurator oświaty na podstawie art. 148 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2023 poz. 900, 1672, 1718) corocznie podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - zwanych dalej konkursami - organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określa miejsca uznane za zwycięskie w tych zawodach.

Data dodania: 2021-09-22 13:23:01
Data edycji: 2023-10-03 19:59:44
Ilość wyświetleń: 2621

Kalendarz

Kalendarz

Współpracujemy z:

Informacje
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejTłumacz języka migowego
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Tłumacz języka migowego