Informujemy, że od dn. 26.06.2024 r. Sekretariat Szkoły będzie czynny tylko w budynku przy ul. Ogrodowej 42/44 - tel. 22 620 17 40.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Nasza historia

Z kroniki historii Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie

 

 • 1960 rok 

Szkoła Podstawowa Nr 221 rozpoczęła swoją działalność 5 września 1960 roku. Powstała z kilku klas, które odeszły ze Szkoły Podstawowej Nr 25 i ze Szkoły Podstawowej Nr 7.

Funkcję Kierownika Szkoły pełniła p. Halina Kalinowska, do września 1961 r.

W nowym budynku szkoły utworzono 22 klasy. Nauka odbywała się w systemie 2 zmianowym.

Nauka rozpoczynała się od klasy pierwszej i kończyła w klasie siódmej.

Powołano do życia szkolne organizacje społeczne i młodzieżowe takie jak: PCK , SKO, ZHP. Później powołano Spółdzielnię Uczniowska „Żaczek”, Ligę Ochrony Przyrody i inne.

 • 1961 rok

We wrześniu 1961 r. nowym kierownikiem szkoły został p. Jan Bolewicki. Funkcję tę pełnił do 1970 r.

W szkole utworzono już 25 klas.

 • 1962 rok

Szkoła jako placówka dydaktyczno- wychowawcza od początku istnienia stawiała przed sobą ambitne cele.

Zostały urządzone pracownie przedmiotowe ( m.in. do zajęć praktyczno- technicznych, fizyczna, chemiczna, historyczna, polonistyczna, biologiczna, geograficzna) i wyposażone w pomoce naukowe.

Za zdobycie odznaki „Wzorowego ucznia” Szkoła przesyłała do zakładu pracy rodziców ucznia specjalne podziękowania.

 • 1963 rok

20 listopada obchodzono Dzień Nauczyciela.

 • 1965 rok

W szkole zorganizowano półinternat, w którym opiekę nad uczniami sprawowano od godz. 10:30 do godz.17:00.

 • 1966 rok

Szkoła obchodziła uroczyście  Tysiąclecie Państwa Polskiego.

 • 1967 rok

Boisko szkolne pokryto twardą nawierzchnią.

Od kilku lat uczniowie mieli sukcesy sportowe,  zajmowali czołowe miejsca w dzielnicy Wola m.in. w piłce ręcznej, w czworoboju atletycznym.

Szkołę pożegnali pierwsi absolwenci klas ósmych.

 • 1969 rok

Szkoła liczyła sobie już 995 uczniów, którzy uczyli się w 26 klasach.

Harcerze ze szkoły nawiązali kontakt z Ambasadą Węgierską, a szczep harcerski otrzymał imię wegierskiego bohatera Ferenca Munnicha.

 • 1970 rok

Obowiązki Dyrektora Szkoły pełniła wieloletnia Wicedyrektor szkoły p. Hanna Rokossowska.

 • 1972 rok

Od września 1972 r. funkcję nowego Dyrektora Szkoły objął p. Andrzej Płoszaj.

14 października – Dzień Nauczyciela. Po raz pierwszy obchodzony w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Szkoła uczciła 500 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.

Utworzono koła zainteresowań dla uczniów. Utworzono Zespół taneczny, Chór szkolny, Zespół instrumentalny i Skrzypcowy, prowadzony przez muzyków Iwonę i Józefa Gadzałów.  Zespoły brały udział w uroczystościach szkolnych. Wielokrotnie potem zdobywały nagrody i wyróżnienia w konkursach międzyszkolnych, organizowały  koncerty.

 • 1973 rok

W tym roku po raz pierwszy uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie:

„My, uczniowie klas pierwszych ślubujemy uroczyście, że będziemy:

 1. Pilnie uczyć się
 2. Okazywać szacunek naszym wychowawcom i innym pracownikom szkoły
 3. Unikać każdego złego zachowania, które plami honor szkoły
 4. Szanować wszystkich kolegów
 5. Szanować sprzęt szkolny
 6. Nosić dumnie tarczę Szkoły Numer 221”.
 • 1975 rok

W szkole rozpoczęły się przygotowania do nadania szkole imienia. Szkoła nawiązała kontakt z Klubem Kombatantów 2 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. J. H. Dąbrowskiego.

 • 1977 rok

14 stycznia 1977 r. odbyła się uroczystość Nadania Szkole Podstawowej Nr 221 imienia 5 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty. Szkoła otrzymała sztandar, odsłonięto tablicę pamiątkową, utworzono Izbę pamięci.

Informację o uroczystości  zamieściło  czasopismo „Żołnierz Polski” z dnia 27.02.1977 r., oraz dziennik „Express Wieczorny”.

 • 1984 - 1985 rok

Odbył się remont budynku szkolnego.

 • 1999 rok

Od 1 września 1999 r. Dyrektorem Szkoły  została p. Jolanta Sadowska.

W 1999 roku wprowadzono w życie reformę oświaty, w wyniku której powstały 3 -  letnie Gimnazja.  Absolwenci klas szóstych, kończąc naukę w naszej Szkole Podstawowej kontynuowali naukę w rejonowym Gimnazjum nr 45.

Gimnazjum nr 45 im. Powstania Warszawskiego to budynek przy ul. Żelaznej 71., w  którym dotychczas mieściła się Szkoła Podstawowa Nr 7.

 • 2008 rok

Z dniem 1 września Dyrektorem Szkoły została p. Beata Urbanek-Żywica.

 • 2010 rok

W 50 - lecie istnienia szkoły nastąpiła zmiana patrona szkoły.  W pierwszych dniach września 2010 r. odbyły się Uroczystości Jubileuszowe i nadanie Szkole Podstawowej Nr. 221 imienia Barbary Bronisławy Czarnowskiej.

Barbara Bronisława Czarnowska była kobietą - żołnierzem Powstania Listopadowego i pierwszą kobietą - oficerem w Wojsku Polskim. Z tej okazji odbyła się inscenizacja walk w obronie Warszawy we wrześniu 1831 r., na skwerze przy szkole, z udziałem Grupy Rekonstrukcji Historycznych.

W tym samym roku, w szkole został zorganizowany pierwszy oddział integracyjny. Szkoła stała się Szkołą Podstawową Nr. 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej.

 W szkole rozpoczęli pracę z dziećmi w klasie integracyjnej nauczyciele wspierający.

 • 2011 rok

Nasza placówka uzyskała Certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniom z dysleksją.

 • 2012 rok

Od 1 września 2012 r. zaczął funkcjonować w szkole Międzyszkolny Zespół Nauczania Mniejszości Ukraińskiej.

 Zajęcia dla uczniów należących do mniejszości ukraińskiej odbywają się w soboty i niedziele.

 • 2014 rok

W 2014 r. została zakończona termomodernizacja budynku szkoły i remont elewacji. Przeprowadzony został także gruntowny remont boiska szkolnego.

 • 2015 rok

Szkoła uzyskała certyfikat „Wars i Sawa”. Tym samym zostaliśmy włączeni do sieci szkół wspierających uzdolnienia.

 • 2017 rok

W związku z wprowadzoną reformą oświaty - stopniową likwidacją gimnazjów i powrotem do 8- klasowych szkół podstawowych - z dniem 1 września 2017 r. do Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi zostało włączone Gimnazjum Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Żelaznej 71.

Od roku szkolnego 2017/2018 szkoła utworzyła klasy matematyczne - klasy siódme.

Uczęszczają do nich uczniowie uzdolnieni matematycznie z terenu całej Warszawy i jej okolic. W klasach tych realizowany jest Rozszerzony Program Matematyki autorstwa Prof. Wojciecha Guzickiego.

Nasi młodzi matematycy odnoszą sukcesy m.in. w konkursach matematycznych, informatycznych  kuratoryjnych, Olimpiadzie Matematycznej.

Klasy siódme uczyły się w budynku przy ul. Ogrodowej 42/44, klasy drugie i trzecie gimnazjalne w budynku przy ul. Żelaznej 71.

W naszej szkole zostały otwarte pierwsze oddziały przygotowawcze dla cudzoziemców.

 Uczęszczają do nich uczniowie przybywający z zagranicy i nie znający języka polskiego w ogóle lub w stopniu niewystarczającym do korzystania z nauki w klasie regularnej. Oddziały przygotowują dzieci do nauki w klasie regularnej.

Od 1 września 2017r. w budynku przy ul. Żelaznej 71 rozpoczęła swoją działalność Wolska Kuźnia Talentów. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów zainteresowanych fizyką.

 • 2018 rok

W styczniu 2018 r. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego objął Szkołę Podstawową Nr 221 patronem naukowym w zakresie propagowania i rozwijania wśród uczniów zainteresowań naukami matematycznymi.

Klasy siódme i ósme szkoły podstawowej oraz klasy trzecie gimnazjalne uczyły się w budynku przy ul. Żelaznej 71, pozostałe klasy młodsze w budynku przy ul Ogrodowej42/44.

 • 2020 rok

Od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. obowiązki Dyrektora Szkoły pełniła p. Beata Goszczyńska, wieloletnia Wicedyrektor Szkoły.

17 grudnia 2020 roku Minister Edukacji i Nauki wyraził zgodę na prowadzenie w szkole w latach 2020/21-2024/25 Eksperymentu Pedagogicznego „Matematyka Źródłem Radości i Pewności”.

Klasy szóste, siódme i ósme uczyły się w budynku przy ul. Żelaznej  71, pozostałe klasy młodsze w budynku przy ul. Ogrodowej 42/44.

 • 2021 rok

Od 1 lipca 2021 r. funkcję Dyrektora Szkoły objął p. Michał Stępień.

Wszystkie dotychczas utworzone w szkole nowe oddziały, nowe programy są kontynuowane.

W tym roku szkolnym klasy piąte, szóste, siódme i ósme uczą się w budynku przy ul. Żelaznej 71. Pozostałe klasy - młodsze, uczą się w budynku przy ul. Ogrodowej 42/44.

W budynku przy ul. Ogrodowej wyremontowana została stołówka, sale i szatnia zerówek. Nasza Szkoła otrzymała wyróżnienie w konkursie najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się - za nową, funkcjonalną stołówkę.  

Rozpoczęliśy także realizację wielu projektów, w tym m.in. MaKI (Mazowieckich Klubów Integracyjnych), Mały Projektant, Senior Mentor, Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Nawiązaliśmy stałą współpracę z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. 

Otrzymaliśmy tytuł laureata i Amabasadora Bezpieczeństwa 2. edycji Programu Partnerskiego dla szkół w ramach kampanii społecznej "Bezpieczny Przejazd"

 • Rok 2022

W budynku Szkoły Podstawowej nr 221 przy Ogrodowej sale lekcyjne dla klas 0-3 wyposażone zostały w tablice interaktywne i monitory oraz w nowe szafki dla uczniów. 

Uczniowie naszej szkoły, jak co roku, brali czynny udział w wielu projektach, akcjach, konkursach tematycznych, przedmiotowych, poświęconych rocznicom, m.in.: Europejski Tydzień Kodowania, Dzień Europy, ekologiczny Światowy Dzień Wody, konkurs szkolny „Kartka z kalendarza” w rocznicę utworzenia Konstytucji 3 Maja, Akcja Narodowe Czytanie.

Corocznie organizowany jest konkurs matematyczny FerMat zakończony galą z wręczeniem nagród. Uczniowie klas matematycznych – laureaci olimpiad matematycznych otrzymali nagrody Burmistrza Dzielnicy Wola. 

Absolwenci klas matematycznych otrzymali stypendia naukowe Ministra Edukacji Narodowej.

W szkole działał Wolontariat Chuligani Dobrej Woli. W ramach pomocy walczącej Ukrainie  wolontariat zorganizował akcję „Plecaczek dla ucznia”. Był także organizatorem kiermaszu świątecznego bożonarodzeniowego.

W świetlicy szkolnej odbywał się Przegląd Pieśni Patriotycznych z okazji Święta Niepodległości.

W ramach działań Wolskiego Spinacza prowadzone były warsztaty dla uczniów o bezpiecznym korzystaniu z internetu.

Tradycją naszej szkoły stały się kilkudniowe wyjazdy na obóz matematyczny uczniów z siódmych i ósmych klas matematycznych.

W szkole gościł Klub sportowy lekkoatletyka dla dzieci i młodzieży - Kamil Żewłakow wraz z instruktorami, którzy prowadzili zajęcia sportowe z naszymi uczniami.

Od kilku lat na koniec roku szkolnego najlepsi uczniowie zostają wyróżnieni Nagrodą Dyrektora Szkoły w kategoriach: Najlepszy Uczeń, Najlepsza Uczennica, Złote Skrzydła  oraz nagrodą Najlepszy Matematyk – nagrodą im. Beaty Urbanek-Żywicy, poprzedniego Dyrektora Szkoły i twórczyni klas matematycznych.

 • Rok 2023

W szkole kontynuowane są remonty sal lekcyjnych w obu budynkach i innych pomieszczeń jak pokój nauczycielski. oraz zakup nowego wyposażenia sal, m.in. do czytelni szkolnej w budynku przy ul. Ogrodowej.  Czytelnia została wyposażona w nowe meble, telewizor interaktywny, laptopy dla uczniów i stanowi także salę informatyczną, w której odbywają się zajęcia z informatyki.

Kontynuowane są, projekty edukacyjne, akcje, konkursy przedmiotowe, tematyczne m.in. konkursy matematyczne np. FerMat.

Uczniowie starszych klas biorą udział w olimpiadach. W finale XVIII Olimpiady Matematycznej 10 naszych uczniów uzyskało tytuł laureata. W lutym odbyła się uroczystość wręczenia stypendium Ministra Edukacji Narodowej 5 uczniom naszej szkoły za wybitne osiągnięcia.

Uczniowie uczestniczyli w inauguracji projektu „Planeta na nowo” ,  oraz w obchodach Europejskich Dni Języków Obcych, a także w obchodach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia w ramach Festiwalu Nauki.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Dzielnicowym Konkursie Plastycznym „Klawa Warszawa”, poruszającym temat niepełnosprawności.

W klasach młodszych odbył się Jarmark Świąteczny Wielkanocny.

W tym roku nasza Szkoła przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach realizacji tego programu biblioteka szkolna ( w obu budynkach) zakupiła nowe lektury i inne książki z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży. Szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wznowiła swoją działalność Wolska Kuźnia Talentów w budynku Szkoły przy ul. Żelaznej 71. Oprócz zajęć z matematyki prowadzone są także zajęcia z fizyki, chemii i informatyki.

W tym roku odwiedziły Szkołę Renata Kaznowska – zastępca Prezydenta Miasta St. Warszawy oraz Grażyna Orzechowska – Mikulska – zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola.

Gościliśmy w szkole także autorkę książek dla dzieci Agnieszkę Dydycz.

W czasie przerwy wakacyjnej w szkole zamontowano system dostosowań budynku do wymogów przeciwpożarowych. Wyremontowano i zaadoptowano na potrzeby dydaktyczne szkoły  pomieszczenia, które miały dotychczas inne - mieszkalne przeznaczenie, a należą do budynku szkoły.

 

Na przestrzeni lat istnienia naszej szkoły zapraszani byli bardziej i mniej znani autorzy książek, tłumacze, ilustratorzy aktorzy, sportowcy, żołnierze, historycy, muzycy, absolwenci szkoły  m.in. Hanna Ożogowska, Roman Kłosowski, aktorzy z „Teatru na Woli”, Ryszard Czarnowski, Jakub Czarnowski, Antoni Filipowicz, Andrzej Melak, Michał Szczerba, Joanna Berdyn, Tomasz Strzembosz, Artur Nadolski, Grzegorz Kasdepke, Yvette Żółtowska-Darska,  Krzysztof Ibisz, Tomasz Mandes, Andrzej Niemirski, Barbara Śzelągowska, Monika Jędrychowska.

Data dodania: 2021-08-17 18:36:37
Data edycji: 2023-10-18 17:43:47
Ilość wyświetleń: 3732

Kalendarz

Kalendarz

Współpracujemy z:

Informacje
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji PublicznejTłumacz języka migowego
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Tłumacz języka migowego